Kort om oss

Vi är ett rekryteringsföretag som grundades i Stockholm 2009, utifrån en enkel och klar idé: Att hjälpa företag hitta svårfunna kandidater. Det tog oss tre år att tillsammans med våra kunder utforma den rekryteringsprocess vi till stor del använder idag. Anledningen till att våra kunder har haft, och har, så stor påverkan på våra rekryteringsprocesser är för att vi tror att en nöjd kund är en återkommande kund. Därför har alla våra samarbetspartners möjlighet att skräddarsy sin egen rekrytering. Det är så vi tror att vi enklast uppfyller vår affärsidé: att hjälpa våra kunder att öka sin vinst. Vi har idag främst rekryteringsuppdrag i Stockholm, men även en del i Göteborg med omnejd samt i Skåne.

Vad våra kunder säger om oss

varfor-ep-

Varför Easypeak?

Vi har två målgrupper: våra kunder och våra kandidater. Vår utgångspunkt har alltid varit och är att utgå från varje enskild individs bästa. Vi tror att om alla blir nöjda, och vi hittar win-win situationer, då blir resultatet alltid bäst. Det tror vi är att tänka långsiktigt.

Vi har insett att det är ointressant hur vi tycker en rekryteringsprocess ska gå till. Det är våra kunder och kandidater som ska trivas. Det är därför vår rekryteringsprocess är framtagen av våra kunder och kandidater. För när de trivs, då trivs också vi.

Vi jobbar varje vaken sekund med att hjälpa människor att förbättra sin vardag. Därför kommer vi gärna i kontakt med dig för att se om vi kan hjälpa dig att få en bättre vardag. Vill du att vi ska kontakta dig? Lämna ditt telefonnummer i sidfoten/sidhuvudet.